Doplňovací volby 18. - 19. 3. 2011

kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodu 30 Kladno

Kdo jsem
Byl jsem
Volební program
Volební obvod
Z novin
Odkazy

 

   Mojí základní hodnotou je důstojný život všech lidí, který je podmíněn dostatečným ekonomickým růstem a počtem pracovních příležitostí, spolu s přístupem k nezbytným informacím, a to za podmínky trvale udržitelného rozvoje.

   Svou politiku stavím na zásadách vzájemné úcty, nikoliv rozeštvávání občanů, nepřetržitého dialogu s lidmi, občanskými iniciativami, profesními a zájmovými organizacemi a pravidelném skládání účtů.

Podporuji:

 • renesanci obsahu demokracie a rozvoj přímé demokracie na všech úrovních

 • garanci státu za zvyšování vymahatelnosti práva

 • zodpovědnost státu za zdraví, sociální zabezpečení, bezpečnost a vzdělání obyvatel

 • plnohodnotný život ve městech i na vesnicích pro ty, kteří se nevyhýbají poctivé práci

 • průhledné jednání státní a veřejné správy zvláště pak při rozhodování p hospodářských otázkách

 • aktivitu státu při ochraně životního prostředí a kulturního bohatství

Vystupuji proti:

 • poplatkům a reformě zdravotnictví založené na odčerpávání peněz ze systému do soukromých rukou

 • privatizaci veřejných služeb a strategických podniků

 • zhoršování životních podmínek obyvatel ve prospěch nezaslouženě privilegovaných

 • polopravdám a lžím v politice státu a veřejnoprávních médiích

 • umístění cizích vojenských základen v ČR a vysílání bojových misí do zahraničí

 • znevažování a podkopávání principů právního státu

Na regionální úrovni budu prosazovat:

 • mateřská a krizová centra, mateřské školy, jesle, domovy seniorů a ústavy sociální péče

 • dostupnou zdravotní péči na Kladensku, zejména obnovení zubní pohotovosti

 • zlepšení podmínek pro práci Policie ČR na Kladensku

 • dostavbu obchvatů Prahy, Kladna a Unhošti i zkvalitnění hromadné dopravy v okrajových částech regionu

 • protipovodňová opatření v zátopových oblastech

 • rozvoj internetu do obcí, škol a domovů sociálních služeb

Mým cílem je vytvořit z kanceláře Senátora v Kladně otevřené centrum pro všechny občany
s pravidelnými sociálními a právními poradnami.